$ DOLAR → Alış: 3,45 / Satış: 3,46
€ EURO → Alış: 3,66 / Satış: 3,68

AÖF kamu maliyesi vize ders notları

AÖF kamu maliyesi vize ders notları
  • 29.12.2012
  • 529 kez okundu

AÖF kamu maliyesi vize ders notları

Merkantilizm: 17. yy

Fizyokrasi: 18.yy Fransa

Liberalizmin Öncüleri: Fizyokratlar

-A.Smith’i etkileyen düşünce: Fizyokratlar

-Toplumların Zenginliği sahip olduğu altın ve gümüşle ölçülür diyen : Merkantilizm

-Ekonomiye ilk devlet müdahelesi: Merkantilizm

-Maliye ilminin doğuşu: Fizyokratlar

-Devletin Görevleri:
1) Kaynak kullanımında etkinlik
2) Gelir dağılımında adalet
3) Ekonomik istikrar
bunları söyleyen: Musgrave

-Ekonumik İstikrar: Fiyat istikrarı – Tam istihdam
(enflasyon ile müc.) (İşsizlik ile müc.)

-Tam Kamusal mal ve hizmet üreten kuruluşlar: Genel Bütçeli Kuruluşlar
-Yarı Kamusal mal ve hizmet üreten kuruluşlar: Özel Bütçeli Kuruluşlar
-yerel mal ve hizmet üreten kuruluşlar: Yerel Yönetim Kuruluşlar

-Sadece topratan(tarım ve arazi) (sadece tek ve dolaysız vergi) alınsın diyen görüş: Fizyokratlar

-Ekonomide aksaklıklar devlet müdahalesiyle giderilir diyen görüş: Keynes

-Tam kamusal mal ve hizmet sorunları: Bedavacılık
-Yarı Kamusal mal ve hizmet sorunları: Sıkışıklık
-Ortak kamusal mal ve hizmet sorunları: Ortakların Trajedisi

-Asimetrik enflasyon: Bilgi yetersizliği

-İki Bireyli Model: Lindhal Modeli
-Çok sayıda Bireyli Model: Samuelson Modeli

-Etkin Kaynak Kullanımı: özel mallar- Yatay Toplam
Kamusal mallar- Dikey toplam

-Samuelson Koşulu Modeli: Toplam MU=MC (kamusal mallar için geçerlidir)

-Kısmi Denge Analizinde;
1)Mali Rant: Sağlanılan yarar çok ödenen para az
2)Mali Sömürü: Sağlanılan yarar az ödenen para çok

-Dışsal fayda söz konusu ise: Eksik üretim vardır- Sübvansiyon
-Dışsal zarar söz konusu ise: Fazla üretim vardır- Vergiler

-Fayda Fiyatlaması: Lindhal Fiyatlaması

-Oylama yöntemlerinde en eski model: Çoğunluk oylama modeli

-Seçmen sayısı arttıkça(günümüzde): Temsili demokrasi modeli

-Baskı(çıkar) Grupları: Benzer zevk ve tercihlere sahip olanlar
basın, sendikalar, dernekler…
Buradaki sorun Bedavacılık

-Devletin sadece yasa ve hukuk düzenini devam ettirmesini savunan görüş: Klasik Liberalizm

-Fayda-Maliyet Analizi: Kaynakların etkin tahsisi

-Faydanın ölçülmesi gerektiğini savunan kişi: Jules Dupuid

-Tüketici Rantı: Jules Dupuid

-Devletin bir karşılık beklemeden kişi ve kurumlara yaptığı aktarımlar: Transfer Harcamaları

-Kısa dönemde üretimi arttırıcı etkisi söz konusu olmayan faydası bir dönemle sınırlı harcamalar: Cari Harcamalar

-Wagner:
1)Kamu harcamaları milli gelirden daha hızlı artar
2)Kamu malı talebinin gelir esnekliği 1′den büyüktür (eg>1)
3)Devlet faaliyetlerinde sürekli artış kanunu
4)sosyal yasa

-Peacock-Wiseman’ın SIÇRAMA TEZİ hangi durumda görülür?
Savaş sonrası vergiler

-Atama ile görev alan kişiler: Bürokratlar

-Devletin yasa ve kolluk hizmetleri: Genel Hizmetler

-Genel ve katma bütçenin birleştirilmesi, bundan hazine yardımları ve devlet katkısının çıkarılması ile oluşturulan bütçe: Konsolide Bütçe

-İç Verim Oranı: Net bugünkü değeri “0″ a eşitleyen iskonto oranı

-Devletin ticaret ve insan ilişkilerini düzenleyen görevi: Düzenleyici Görev

-Ekonomiye devlet müdahelesi: 16-17 yy

-Harcamayı yapan yönetim birimini esas alan sınıflandırma:
Kurumsal(İdari) Sınıflandırma

-Dengesiz Büyüme Modeli: W. Bovmal

-Kamu kesiminde girdilerin fiyatının artması kamu harcamalarını arttırır.

-Kamu kesiminde verimlilik yavaştır

-Altyapı, yol, köprü: Ekonomik Harcamalar

-Ekonomik Sınıflandırma:
1)Cari
2)Yatırım
3)Kalkınma Carileri
4)Transfer

-Fonksiyonel(İşlevsel) Sınıflandırma:
1)Genel
2)Ekonomik
3)Sosyal

-Ekonomik Sınıflandırma: Pigou

-Reel(gerçek) harcamalar:
1)Cari
2)Yatırım
3)Kalkınma Carileri

-Genel ekonomi içinde devletin büyüklüğünün ölçümü
Kamu Harcamaları / GSMH

-Kamu Yatırım projelerinde öncelikle hangisi tercih edilir?
F/M oranı en yüksek çıkan proje

-Tüketici Rantı: Tüketicinin satın almak istediği fiyatla satın aldığı fiyat arasındaki fark

-Tam Kamusal Malların Özellikleri:
1)Tüketimde rekabet olmaması (faydası herkesedir)
2)Tüketiminden mahrum bırakılmaması (bedelsiz)

-Bürokrasi Modeli: Niskanen

-İşlevsel (Fonksiyonel) Sınıflandırmayı Dünya Bankası ilk hangi yıl yapmıştır?
1950

-Kamu Harcamalarını Görünüşte arttıran nedenler:
1)Para değerinin düşmesi
2)Bütçe yönteminin değişmesi
3)Devlet sınırlarının ve nüfusun değişmesi (büyümesi)

-Kamu Harcamalarını Gerçekte arttıran nedenler:
1)Nüfus artışı
2)Siyasi, askeri, sosyal nedenler
(Devletin görevlerinin artması, Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler)

-Kamusal Mal: MBa+MBb+MBc=MC – Toplam MB=MC

-Özel Mal: MB=MC
n
-Faydanın bugünkü değeri: Ft / (1+i)

n
-Maliyetin bugünkü değeri: Mt / (1+i)

-Net bugünkü değer = FBD-MBD

F/M= FBD/MBD

-İç verim oranı: NBD=0

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI
  1. Murat bekar diyor ki:

    Kredili sistemli ders notlarımı bunlar, paylaşımın için teşekkürler ?

YORUM YAZ